Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı maşer içre kıymeti olan , kabiliyet, ekonomi ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyönetmen.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; bireyin davranışlarındaki evetşantısı aracılığıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değdavranışme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabilinden eğitimin bir çok tanılamamı binalabilmektedir. Ancak, hasetmüzde çoğunlukla tercih edilen tanılamam:

“Kişinin davranışında, kendi evetşantısı aracılığıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin ammaçlarına yakışır ) değdavranışme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakılırsa;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değdavranıştirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değdavranışme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde bireyin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç ana öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı yekpare kültürler yürekin nüshadır. Ammaçların içeriği ve öğrenme yürekin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakılırsa değdavranışebilir, fakat sürecin doğkakımı değdavranışmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince biraşkın filozof ve pedagog, eğitimin ne evetğuna dayalı farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen ölçünlü tanılamamı şudur: Eğitim bilimi, bireyin davranışlarında kendi evetşantıları aracılığıyla kasıtlı olarak istendik davranış değdavranışikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içre eğitime dayalı bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları aracılığıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değdavranışikliği” ve “müddetç” kabilinden kelimeler eğitimin temel taşlarıdır.

Eğitim bilimi, insan yürekin yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere yakışır olabileceği kabilinden istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin davranışletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği kabilinden gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim merkezleri kabilinden mekânlarda verilen eğitim formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır eğitim ise informal eğitidir. Kısaca eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim sürdürmek üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda evet da kurumlarda belirli bir plan ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise otomatik gelişen hesapsız ve programsız yapılan eğitimdir ki can bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir düzenek olarak ele alındığında ise eğitim sisteminin üç ana ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. çaykara; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel kabilinden fiziki unsurlardır. Müddetç; meslek içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme evetşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, izin, imtihan neticeları kabilinden istenilen davranış değdavranışiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*